Tanssi

Tanssi on sellainen taidemuoto, missä ihminen liikuttaa vartaloaan, yleensä rytmikkäästi taustalla soivan musiikin mukaan, tuottaakseen itselle esteettisiä elämyksiä, huvitellakseen, sosiaalisena toimintana tai esimerkiksi ilmaistakseen tanssillaan jotain. Tanssia voi nähdä myös monissa uskonnollisissa sekä muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Toisaalta eräät uskonnolliset ryhmät suhtautuvat tanssiin hyvinkin torjuvasti ja pitävät sitä syntinä.

Askelkuviot

Tanssi voi olla sekä ennakolta tiettyjen määrättyjen askelkuvioiden noudattamista tai sitten täysin improvisoitua liikkumista, usein taustalla soivan musiikin tahtiin. Askelkuviot liittyvät usein perinteisiin tansseihin kuten esimerkiksi valssi, foxtrot ja poloneesi. Tanssi voi olla myös hyvin taiteellinen esitys, jolloin sillä on usein ennalta määrätty ja suunniteltu koreografia. Tanssiesitys voi myös perustua joko osin tai täysin kokonaan improvisaatioon. Tanssin elementtejä käytetään myös poikkitaiteellisesti esimerkiksi teatterin, sirkustaiteen kuin erilaisten performanssienkin yhteydessä.

Määritelmät

Tanssin määritelmään vaikuttavat usein sosiaaliset, kulttuuriset, esteettiset sekä moraaliset määritelmät ja rajat. Tanssina voidaan pitää niin kuviokelluntaa kuin esimerkiksi kamppailulajien harrastajien erilaisia kata-liikesarjoja.

Amerikkalainen antropologi Judith Lynne Hanna määrittelee tanssin olevan “ihmisen käyttäytymistä, joka tanssijan näkökulmasta koostuu merkityksellisistä, harkitusti rytmitetyistä ja kulttuurin muokkaamista sanattomien ruumiinliikkeiden jaksoista, jotka poikkeavat tavallisista liiketoiminnoista siinä, että liikkumiseen on sisäinen ja esteettinen tarve”.

Eläimet

Eläimillä tanssi voi olla osa isompaa pariutumisrituaalia, esimerkiksi mehiläiset ovat erittäin tunnettuja tanssistaan, jolla he kertovat muille pesän mehiläisille mistä löytyy mettä. Kurkien soidintanssi taasen on erityisen komeaa katsottavaa. Tanssiksi voidaan kutsua myös esimerkiksi tuulen aikaansaamaa liikettä puiden lehdissä ja muissa kasveissa. Tällöin liikkeestä käytetään ilmaisua kuvaannollisesti. Tiettyjä tunnettuja musiikkityylejä kutsutaan erityisesti tanssimusiikiksi.

Tanssitaide

Taidetanssiin kuuluvat esittävän tanssin (näyttämötanssin) monet eri muodot. Niitä ovat esimerkiksi baletti, jazztanssi, moderni tanssi, nykytanssi ja tanssiteatteri. Myös kansantanssin, flamencon sekä stepin piirissä tehdään nykyään tanssitaiteeksi luettavia teoksia. Länsimaissa ensimmäisenä tanssitaiteen muotona voidaan pitää balettia, jonka piirissä tanssiin tulivat ensimmäistä kertaa taiteelliset tavoitteet, tanssin siirtäminen näyttämölle sekä täysin tanssiin erikoistuneet esittäjät. Myös monia esimerkiksi aasialaisen kulttuurin perinteisiä teatterimuotoja voidaan hyvin katsoa tanssitaiteeksi, koska ne hyvin suurelta osin perustuvat täysin liikeilmaisuun.